Metabolický syndróm

11.11.2023

Metabolický syndróm, známy aj ako syndróm X  je definovaný WHO ako patologický stav charakterizovaný abdominálnou obezitou, inzulínovou rezistenciou, hypertenziou a hyperlipidémiou. Aj keď existujú určité rozdiely v definícii od iných zdravotníckych organizácií, sú malé. 

V súčasnosti sa metabolický syndróm stal hlavným zdravotným rizikom moderného sveta. 

S rozšírením západného životného štýlu sa metabolický syndróm rozšíril po celom svete a stal sa globálnym problémom. Výskyt metabolického syndrómu je často viac v mestskej populácii. Medzi základné rizikové faktory patrí nárast konzumácie vysokokalorického rýchleho občerstvenia s nízkym obsahom vlákniny a pokles fyzickej aktivity v dôsledku mechanizovanej dopravy a sedavej formy voľnočasových aktivít.

Syndróm prispieva k rozvoju chorôb, ako je diabetes mellitus typu 2, koronárne choroby, mŕtvica a iné. 

Riziko rozvoja ochorenia narastá s vekom. V súčasnosti je ale vysoká prevalencia metabolického syndrómu aj u detí vo veku od 10-16 rokov.

Tri najviac používané definície sú:

 1. WHO 1999:
 • Prítomnosť inzulínovej rezistencie alebo glukózy > 6,1 mmol/l (110 mg/dl) spolu s dvomi alebo viacerými z nasledujúcich príznakov:
  • HDL cholesterol <0,9 mmol/l (35 mg/dl) u mužov, < 1,0 mmol/l (40 mg/dl) u žien
  • Triglyceridy > 1,7 mmol/l (150 mg/dl)
  • Pomer pás/boky > 0,9 (muži) alebo > 0,85 (ženy) alebo BMI > 30 kg/m2
  • Krvný tlak > 140/90 mmHg
 1. Národný program vzdelávania o cholesterole (National Cholesterol Education Program, Adult Treatment Panel III, z roku 2005)
 • Prítomnosť ktorýchkoľvek troch alebo viacerých nasledovných stavov:
  • Glukóza nalačno > 5,6 mmol/l (100 mg/dl) ALEBO prebiehajúca liečba liekmi na zníženie glukózy v krvi
  • HDL cholesterol Muži: < 1,0 mmol/l (40 mg/dl) Ženy: < 1,3 mmol/l (50 mg/dl) ALEBO prebiehajúca liečba liekmi na zníženie cholesterolu v krvi
  • Triacylglyceroly > 1,7 mmol/l(150 mg/dl) ALEBO prebiehajúca liečba liekmi na zníženie tukov v krvi
  • Obvod pása  Muži: > 102 cm Ženy: > 88 cm
  • Krvný tlak > 130/85 mmHg ALEBO prebiehajúca liečba liekmi na zníženie krvného tlaku
 1. IDF (International Diabetes Federation) 2006:
 • Pás > 94 cm (muži) alebo > 80 cm (ženy) spolu s prítomnosťou dvoch alebo viacerých z nasledujúcich:
  • Glykémia vyššia ako 5,6 mmol/l (100 mg/dl) alebo diagnostikovaný diabetes
  • HDL cholesterol <1,0 mmol/l (40 mg/dl) u mužov, < 1,3 mmol/l (50 mg/dl) u žien alebo medikamentózna liečba nízkeho HDL-C
  • Krvné triglyceridy > 1,7 mmol/l (150 mg/dl) alebo medikamentózna liečba zvýšených triglyceridov
  • Krvný tlak > 130/85 mmHg alebo medikamentózna liečba hypertenzie

Počas posledných troch desaťročí sa zvýšilo porozumenie ochorenia. Všetky tuky sa už nepovažujú za škodlivé. Adipocyty (tukové bunky) sú kategorizované ako biele adipocyty, hnedé adipocyty. Hnedé adipocyty sú morfologicky a funkčne odlišné od bielych. 

Je známe, že adipocyty nie sú len skladom energie,  ale sú metabolicky aktívne a vylučujú hormóny ovplyvňujúce chuť do jedla, sýtosť a energetický metabolizmus tela. Zatiaľ čo prvý známy adipocytový hormón leptín potláča chuť do jedla a jeho genetická absencia spôsobuje masívnu obezitu, iné hormóny ako adiponektín majú práve opačný účinok. Nedávno sa zistilo, že adiponektín chráni pred metabolickým syndrómom.

Črevný mikrobióm sa v súčasnosti stal dôležitou súčasťou biológie človeka v oblasti zdravia a chorôb. Zdravý mikrobióm zabraňuje mnohým kardiovaskulárnym ochoreniam, ako aj metabolickému syndrómu a diabetu. 

Príznaky

Patologické stavy, ktoré vedú k rozvoju metabolického syndrómu ako je napríklad zvýšená hladina cholesterolu, sú asymptomatické (bez príznakov). Jedným z hlavných a aj viditeľných príznakov je široký obvod pása nazývaný aj ako centrálna obezita. 

Diagnostika

Zlatým štandardom v diagnostike je fyzikálne vyšetrenie a laboratórne testy. Počas diagnostiky sa zameriavame na zvýšený tlak krvi, zvýšenú hladinu cukru v krvi, centrálnu obezitu, zvýšenú hladinu cholesterolu a triacylglycerolov.

Prevencia a liečba 

Najdôležitejším krokom je zmena životného štýlu. Základom je vyvážená  pestrá strava a primeraná fyzická aktivita. Pri závažných stavov s rozvinutými pridruženými ochoreniami ako je napríklad diabetes je dôležité zaradiť aj farmakologickú terapiu po dohovore s ošetrujúcim lekárom.