Aktinomykóza

09.11.2023

Aktinomykóza je infekčné ochorenie spôsobené niektorými druhmi baktérií z rodu Actinomyces, často konkrétne Actinomyces israelii. Tieto baktérie sú prirodzene prítomné v ústnej dutine, tráviacom trakte a ďalších častiach tela. Za určitých okolností napr. pri oslabení imunitného systému môžu baktérie preniknúť hlbšie do tkanív a poškodzovať ich. Aktinomykóza často vedie k tvorbe abscesov a hnisavých ložísk v postihnutých tkanivách, ktoré môžu následne viesť k tvorbe hnisavých dutín a sínusov. Toto ochorenie môže postihnúť rôzne časti tela, vrátane čeľusti, tváre, hrudníka, brušnej dutiny a pohlavných orgánov.

Rizikové faktory:

 • Oslabená imunita: Osoby s oslabeným imunitným systémom sú náchylnejšie na rozvoj aktinomykózy. Do tejto skupiny patria napríklad pacienti s  HIV/AIDS, ľudia podstupujúci chemoterapiu, pacienti s transplantovanými orgánmi na imunosupresívnej terapii atď.
 • Trauma: Poranenia, chirurgické zákroky alebo iné poškodenia tkanív môžu vytvoriť vhodné podmienky pre vstup baktérií rodu Actinomyces do hlbších tkanív.
 • Ochorenia chrupu: Aktinomykóza v čeľustiach a ústnej dutine je relatívne častá. Zlý stav zubov, parodontitída a stomatochirurgické zákroky zvyšujú riziko vzniku aktinomykózy.
 • Chronické respiračné ochorenia: Pacienti s chronickými respiračnými ochoreniami, ako je bronchiálna astma alebo chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP), sú náchylnejší na respiračné infekcie vrátane aktinomykózy.
 • Nadmerné užívanie alkoholu a fajčenie: Tieto faktory oslabujú imunitný systém a zvyšujú riziko infekcie.
 • Prítomnosť iných infekcií: Niektoré infekcie a zápalové stavy vytvárajú vhodné podmienky pre vstup baktérií Actinomyces do tkanív.

Príznaky:

Príznaky aktinomykózy sa líšia v závislosti od toho, ktorá časť tela je postihnutá. Medzi hlavné typy patria:

Cervicofacialná aktinomykóza:

 • postihuje čeľuste, tvár a krk
 • príznaky zahŕňajú bolesť, opuch, tvorbu abscesov tváre, hnisavé výtoky, horúčku

Abdominálna aktinomykóza:

 • postihuje brušnú dutinu a črevá
 • príznaky zahŕňajú bolesť brucha, nevoľnosť, vracanie, hnačku, malátnosť a chudnutie

Torakálna aktinomykóza:

 • postihuje hrudník a pľúca
 • medzi príznaky patria kašeľ, bolesť na hrudi, dýchavičnosť a horúčka

Urogenitálna aktinomykóza:

 • postihuje močové a pohlavné orgány
 • príznaky sú napríklad bolesť v oblasti genitálií, pálenie a rezanie pri močení, neobvyklý výtok, horúčka

Osteoartikulárna aktinomykóza:

 • postihuje kosti a kĺby
 • príznaky zahŕňajú bolesť, opuch, obmedzenú pohyblivosť postihnutých kĺbov a horúčku

Generalizovaná aktinomykóza:

 • zriedkavý typ, ktorý postihuje celé telo
 • príznaky sú nešpecifické, napríklad celková slabosť, malátnosť, chudnutie, horúčka a rôzne lokálne príznaky v závislosti od miesta postihnutia

Diagnostika:

 • Odber anamnézy a fyzické vyšetrenie
 • Zobrazovacie vyšetrenia: Röntgenové snímky (RTG), počítačová tomografia (CT) alebo magnetická rezonancia (MRI) sa používajú na zobrazenie postihnutých tkanív a orgánov, čo môže pomôcť pri lokalizácii abscesov alebo iných zmien.
 • Laboratórne testy: Krvné testy, ako je kompletný krvný obraz a zvýšené hladiny zápalových markerov (napríklad C-reaktívny proteín, prokalcitonín a sedimentácia  erytrocytov), poukazujú na prítomnosť zápalu. Vyhľadávanie Actinomyces v kultivačnej vzorke (napríklad vo vzorke hnisu alebo v tkanivovej vzorke) môže potvrdiť prítomnosť baktérií.
 • Histologické vyšetrenie: Mikroskopické vyšetrenie tkanivových vzoriek, ktoré sa odoberú z postihnutých oblastí, môže odhaliť sulfurové granule a vlákna baktérií.
 • Iné testy: Ďalšími testami sú polymerázová reťazová reakcia (PCR) na detekciu genetického materiálu Actinomyces alebo sérologické testy na meranie hladiny protilátok proti baktériám.

Terapia:

Liečba aktinomykózy zahŕňa antibiotickú terapiu, symptomatickú liečbu a v niektorých prípadoch aj chirurgický zákrok na odstránenie postihnutých tkanív. Liečba je obvykle dlhodobá a môže trvať niekoľko týždňov až mesiacov. 

 • Antibiotická terapia: Antibiotiká sú hlavnou metódou liečby aktinomykózy. Baktérie Actinomyces sú citlivé na niektoré antibiotiká, vrátane penicilínu a jeho derivátov, ako ampicilín alebo amoxicilín. Lekár zvolí vhodný ATB režim a určí dĺžku liečby na základe závažnosti infekcie a individuálnych faktorov pacienta.
 • Chirurgický zákrok: V niektorých prípadoch môže byť potrebný chirurgický zákrok na odstránenie postihnutých tkanív, abscesov alebo iných hnisavých ložísk. Chirurgia sa často používa pri cervicofaciálnej aktinomykóze alebo v prípadoch, kde antibiotiká samy osebe nie sú dostatočne účinné.
 • Podporná starostlivosť: Okrem antibiotík a chirurgického zákroku je potrebná symptomatická liečba na zmiernenie príznakov a zlepšenie stavu pacienta. V rámci symptomatickej liečby sa využívajú lieky proti bolesti, zvlhčovače pľúc pri respiračných problémoch a lokálne ošetrovanie rany po chirurgickom zákroku. 

Pacienti s aktinomykózou potrebujú pravidelné lekárske kontroly na monitorovanie priebehu liečby a vyhodnotenie účinnosti antibiotík. Je dôležité liečiť aktinomykózu pod dohľadom kvalifikovaného lekára, pretože nesprávna liečba alebo nedostatočná dĺžka liečby môže viesť k recidíve infekcie. Liečba musí byť individuálne prispôsobená podľa lokalizácie a závažnosti aktinomkózy.