Novorodenecká žltačka (ikterus)

28.10.2023

Novorodenecká žltačka opisuje stav, pri ktorom sa pokožka novorodenca javí ako žltá počas prvých dní života. Žltkastý vzhľad je znakom zvýšeného krvného farbiva nazývaného bilirubín, ktorý sa následne usadzuje v koži. V mnohých prípadoch je to normálny proces a vyskytuje sa asi u 2/3 všetkých zdravých novorodencov. Niekedy to však môže byť príznakom problému s kŕmením dieťaťa, úrovňou hydratácie alebo životnosťou červených krviniek. Liečba môže byť veľmi jednoduchá od zvýšenia príjmu vody dieťaťa a úpravy kŕmenia až po veľmi komplexnú liečbu. Voľba liečby sa robí podľa závažnosti žltačky, príčiny zvýšenia bilirubínu alebo typu bilirubínu.

Príznaky 

Prvým príznakom je žltý vzhľad kože a očí. Pokožka dieťaťa sa môže javiť ako žltá už v 1. alebo 2. dni života. Žltačka začína okolo hlavy a tváre potom postupuje k ramenám, pažiam a zvyšku tela vrátane nôh a chodidiel. Vzhľad môže zožltnúť, keď má dieťa 3 až 4 dni a potom sa pomaly zlepšuje. Toto sa nazýva „fyziologická“ alebo normálna novorodenecká žltačka. Väčšina dojčiat má tento typ, ​​takže nie je potrebné žiadne vyšetrenie alebo liečbu.

Niekedy sa žltý vzhľad môže objaviť skôr (krátko po narodení), trvať dlhšie ako 5-6 dní alebo môže byť oveľa výraznejší. V takom prípade už je nutná aj liečba. Spolu so zožltnutím pokožky sa farba moču dieťaťa môže zmeniť z veľmi svetložltej alebo veľmi tmavohnedej. Rovnakým spôsobom sa mení aj farba stolice, od žltej horčicovej (normálnej) po svetlobéžovú. Tieto dve farebné zmeny v moči alebo stolici môžu naznačovať, že žltačka je spôsobená rôznymi pigmentmi

Príčiny 

Žltý vzhľad pochádza z nahromadenia žltého pigmentu nazývaného bilirubín v koži. Hneď po narodení musí telo dieťaťa rozložiť červené krvinky pochádzajúce od matky a vytvoriť si nové, keď dieťa dýcha okolitý vzduch. Červená farba krvi pochádza z proteínu nazývaného hemoglobín, ktorý prenáša kyslík. Ako sa bunky rozkladajú, hemoglobín sa v pečeni mení a stáva sa bilirubínom. Keďže pečeň novorodenca je nezrelá, nedokáže držať krok so všetkým produkovaným bilirubínom, ktorý potom uniká do krvného obehu a usadzuje sa v koži. 

Rizikové faktory 

Predikcia závažnej zvýšenej hladiny bilirubínu je založená na meraní koncentrácie sérového  alebo transkutánneho (kožného) bilirubínu a detekcii ďalších rizikových faktorov hyperbilirubinémie a bilirubínovej encefalopatie. Medzi rizikové faktory zaraďujeme:

 • vysoké hladiny bilirubínu pred prepustením
 • nezrelosť
 • neadekvátne dojčenie
 • žltačka prvých 24 hodín
 • izoimúnna alebo hemolytická choroba
 • žltačka u predchádzajúceho súrodenca
 • hematómy, kefalhematóm (pôrodné poranenie)
 • Ázijská rasa
 • AB0 inkompatibilita 

Diagnostika  

V krvi sa vyšetruje hladina celkového bilirubínu a vykonáva sa s použitím veľmi malého množstva krvi. Iné testy, ako je transkutánny (cez kožu) test, sa môžu použiť na stanovenie hladiny bilirubínu v niektorých nemocniciach. Tento test je menej presný a je potrebné ho potvrdiť krvným testom. Potrebné je vyšetriť aj krvnú skupinu novorodenca. 

Ak je výsledok vysoký, indikované sú ďalšie vyšetrenia, ktoré zmerajú rôzne typy bilirubínových pigmentov, ktoré tvoria celkový bilirubín:

 1. Nekonjugovaný alebo nepriamy bilirubín -  tento pigment je zvýšený väčšinou u dojčiat s novorodeneckou žltačkou. Je to bilirubín spojený s normálnou deštrukciou starších červených krviniek. Ide o fyziologickú žltačku. Moč dieťaťa je zvyčajne svetložltý a farba stolice je horčicovo žltá alebo tmavšia.
 2. Konjugovaný alebo priamy bilirubín -  predchádzajúci pigment (nepriamy alebo nekonjugovaný bilirubín) je zabalený v pečeni do formy pripravenej na odstránenie do žlče a žlčníka. Tento pigment sa nazýva konjugovaný  alebo priamy bilirubín. Pečeň sa ho z rôznych príčin nevie zbaviť, priamy bilirubín uniká späť do krvi a usadzuje sa aj v koži. Niekedy môže mať moč dieťaťa tmavú farbu ako „cola“ a stolica môže byť svetlobéžová.

Bábätká môžu byť veľmi podráždené, nervózne, môžu mať horúčku alebo nemusia mať žiadne príznaky. Okrem krvnej práce na hľadanie infekcií sa môžu vykonať ďalšie testy. Ochorenie pečene je diagnostikované dodatočnými krvnými testami a pomocou ultrasonografie alebo RTG vyšetrenia. V niektorých prípadoch môže byť indikovaná aj biopsia pečene s následnou histologizáciou. 

Liečba 

Nutná je dostatočná hydratácia, ideálne dojčenie, každé dve až tri hodiny. Vďaka tomu zabezpečíme rýchlejšie vyplavovanie bilirubínu stolicou a močom a dieťa zároveň získa dostatok energie. Novorodenci bývajú ospalé, napriek tomu ich treba na kŕmenie zobudiť. 

Helioterapia, teda aplikácia slnečného svetla, sa neodporúča. Je to pomerne problematické a hrozí riziko prehriatia alebo podchladenia. Fototerapia je bazálna metóda liečby a je doporučená odbornými spoločnosťami. Aplikuje sa modré svetlo, ktoré má vlnovú dĺžku 450 – 460nm, ktoré podporuje premenu nekonjugovaného bilirubínu na konjugovaný, aby došlo k jeho vylúčeniu z organizmu. Nutné je chrániť oči a genitál. Dieťatko leží na chrbátiku alebo na brušku a počas terapie sa monitorujú vitálne funkcie.  Z liekov sa využívajú imunoglobulíny. Ak všetky možnosti liečby zlyhali, je možné podať transfúziu krvi.