Benígna hyperplázia prostaty

20.10.2023

Benígna hyperplázia prostaty – tiež nazývaná BPH – je stav u mužov, pri ktorom je prostata zväčšená a bez nádorových zmien. Benígna hyperplázia prostaty sa tiež nazýva benígna hypertrofia prostaty alebo benígna obštrukcia prostaty. Prostata prechádza dvoma hlavnými obdobiami rastu, keď muž starne. Prvý nastáva skoro v puberte, keď prostata svoju veľkosť zdvojnásobí. Druhá fáza rastu začína okolo 25. roku života a pokračuje počas väčšiny mužského života. Benígna hyperplázia prostaty sa často vyskytuje v druhej fáze rastu.

Keď sa prostata zväčšuje, žľaza tlačí na močovú trubicu a zviera ju. Stena močového mechúra sa stáva hrubšou. Nakoniec môže močový mechúr zoslabnúť a stratiť schopnosť úplne sa vyprázdniť, pričom časť moču zostane v močovom mechúre. Zúženie močovej trubice a následná retencia moču – neschopnosť úplne vyprázdniť močový mechúr – spôsobujú mnohé z problémov spojených s benígnou hyperpláziou prostaty. Ochorenie sa vyskytuje najčastejšie u mužov nad 50 rokov.

Čo je to prostata?

Prostata je žľaza v tvare a veľkosti gaštana, ktorá je súčasťou mužského reprodukčného systému. Hlavnou funkciou prostaty je tvorba tekutiny, ktorá prechádza do semena. Prostatická tekutina je nevyhnutná pre mužskú plodnosť. Žľaza obklopuje močovú rúru na hrdle močového mechúra. Hrdlo močového mechúra je oblasť, kde sa močová trubica spája s močovým mechúrom. Močový mechúr a močová trubica sú súčasťou dolných močových ciest. Prostata má dva alebo viac lalokov alebo častí, ktoré sú uzavreté vonkajšou vrstvou tkaniva a nachádza sa pred konečníkom, tesne pod močovým mechúrom. Močová trubica je trubica, ktorá prenáša moč z močového mechúra von z tela. U mužov močová trubica tiež prenáša spermie von cez penis.

Príčiny 

Príčina benígnej hyperplázie prostaty nie je dobre známa, vyskytuje sa však najmä u starších mužov. Benígna hyperplázia prostaty sa nevyvinie u mužov, ktorým boli pred pubertou odstránené semenníky. Z tohto dôvodu sa niektorí vedci domnievajú, že faktory súvisiace so starnutím a semenníkmi môžu spôsobiť benígnu hyperpláziu prostaty.

Muži počas svojho života produkujú testosterón, mužský pohlavný hormón a malé množstvo estrogénu, ženský pohlavný hormón. S pribúdajúcim vekom u mužov klesá množstvo aktívneho testosterónu v krvi, čím zostáva vyšší podiel estrogénu. Vedecké štúdie naznačujú, že sa môže vyskytnúť benígna hyperplázia prostaty, pretože vyšší podiel estrogénu v prostate zvyšuje aktivitu látok, ktoré podporujú rast buniek prostaty.

Ďalšia teória sa zameriava na dihydrotestosterón (DHT), mužský hormón, ktorý hrá úlohu pri vývoji a raste prostaty. Niektoré výskumy naznačili, že aj pri poklese hladín testosterónu v krvi starší muži naďalej produkujú a hromadia vysoké hladiny DHT v prostate. Táto akumulácia DHT môže povzbudiť bunky prostaty, aby pokračovali v raste. Vedci zistili, že u mužov, ktorí neprodukujú DHT, sa nevyvinie benígna hyperplázia prostaty.

Rizikové faktory 

U mužov s nasledujúcimi faktormi je väčšia pravdepodobnosť vzniku benígnej hyperplázie prostaty:    

 • vek 40 rokov a viac
 • rodinná anamnéza benígnej hyperplázie prostaty
 • zdravotné stavy, ako je obezita, ochorenia srdca a krvného obehu a diabetes 2. typu
 • nedostatok fyzickej aktivity
 • erektilnej dysfunkcia 

Prejavy 

 • zvýšená frekvencia močenia – močenie osem a viackrát denne
 • nutkanie na močenie – neschopnosť oddialiť močenie
 • problémy so spustením prúdu moču
 • slabý alebo prerušovaný prúd moču
 • kvapkanie na konci močenia
 • nyktúria – časté močenie v noci
 • zadržiavanie moču – retencia
 • inkontinencia moču – náhodný únik moču
 • bolesť po ejakulácii alebo počas močenia
 • moč, ktorý má nezvyčajnú farbu 

Veľkosť prostaty nie vždy určuje závažnosť blokády alebo symptómov. Niektorí muži s výrazne zväčšenou prostatou majú malú blokádu a málo symptómov, zatiaľ čo iní muži, ktorí majú minimálne zväčšenú prostatu, majú väčšiu blokádu a viac symptómov. Menej ako polovica všetkých mužov s benígnou hyperpláziou prostaty má symptómy dolných močových ciest.

Niekedy muži nemusia vedieť, že majú blokádu, kým nemôžu močiť. Tento stav, nazývaný akútna retencia močumôže vyplynúť z užívania voľne predajných liekov na prechladnutie alebo alergiu, ktoré obsahujú dekongestanty,ako je pseudoefedrín a oxymetazolín. Potenciálny vedľajší účinok týchto liekov môže zabrániť uvoľneniu hrdla močového mechúra a uvoľneniu moču. Lieky, ktoré obsahujú antihistaminiká, ako je difenhydramín, môžu oslabiť kontrakciu svalov močového mechúra a spôsobiť zadržiavanie moču, ťažkosti s močením a bolestivé močenie. Keď majú muži čiastočnú blokádu močovej trubice, retencia moču sa môže vyskytnúť aj v dôsledku konzumácie alkoholu, nízkych teplôt alebo dlhého obdobia nečinnosti.

Komplikácie 

Komplikácie benígnej hyperplázie prostaty môžu zahŕňať stavy ako sú:

 • akútna retencia moču
 • chronická alebo dlhotrvajúca retencia moču
 • prítomnosť krvi v moči
 • infekcie močových ciest (UTI)
 • poškodenie močového mechúra
 • poškodenie obličiek
 • močové kamene

U väčšiny mužov s benígnou hyperpláziou prostaty sa tieto komplikácie nevyvinú. Najmä poškodenie obličiek však môže pri jeho výskyte predstavovať vážnu hrozbu pre zdravie.

Diagnostika 

Ochorenie spadá do odbornosti urológa. Základom je dôkladné odobratie anamnézy, so zameraním sa na príznaky, ktoré pacienta obťažujú. Z fyzikálneho vyšetrenia sa vyšetrujú lymfatické uzliny, semenníky, sleduje sa výtok z močovej trubice a dôležité a nevyhnutné je vykonať digitálne vyšetrenie per rectum, teda cez konečník. 

Digitálne rektálne vyšetrenie je vyšetrenie prostaty a konečníka. Na vykonanie vyšetrenia lekár požiada muža, aby sa zohol cez stôl alebo si ľahol na bok, pričom si kolená drží pri hrudi. Lekár zasunie namazaný prst anestetickým krémom v rukavici do konečníka a nahmatá časť prostaty, ktorá leží vedľa konečníka. Muž môže počas rektálneho vyšetrenia pociťovať mierne, krátke nepohodlie. Toto vyšetrenie nám pomáha zistiť, či je prostata zväčšená, citlivá alebo či má nejaké abnormality, ktoré si vyžadujú viac vyšetrení.

Ďalšie vyšetrenia: 

 • vyšetrenie moču
 • krvný test prostatického špecifického antigénu (PSA).
 • urodynamické testy
 • cystoskopia
 • transrektálny ultrazvuk
 • biopsia

Vyšetrenie PSA 

Bunky prostaty vytvárajú proteín nazývaný PSA. Muži, ktorí majú rakovinu prostaty, môžu mať v krvi vyššie množstvo PSA. Vysoká hladina PSA však nemusí nutne znamenať rakovinu prostaty. V skutočnosti benígna hyperplázia prostaty, infekcie prostaty, zápaly, starnutie a normálne výkyvy často spôsobujú vysoké hladiny PSA. Hodnota PSA sa môže zvýšiť aj po bicyklovaní.  

Liečba 

Možnosti liečby benígnej hyperplázie prostaty môžu zahŕňať:

 • zmeny životného štýlu
 • medikamentóznu liečbu
 • minimálne invazívne postupy
 • chirurgický zákrok

Pacienti nemusia potrebovať liečbu mierne zväčšenej prostaty, pokiaľ ich symptómy nie sú obťažujúce a neovplyvňujú kvalitu ich života. V týchto prípadoch môže urológ namiesto liečby odporučiť pravidelné kontroly. Ak sú príznaky benígnej hyperplázie prostaty obťažujúce alebo predstavujú zdravotné riziko, urológ najčastejšie odporúča liečbu. 

Zmeny životného štýlu zahŕňajú:

 • zníženie príjmu tekutín, najmä pred vychádzkou na verejnosť alebo pred spaním
 • vyhýbanie sa alebo zníženie príjmu kofeínových nápojov a alkoholu
 • vyhýbanie sa alebo sledovanie užívania liekov, ako sú dekongestanty, antihistaminiká, antidepresíva a diuretiká
 • tréning močového mechúra, aby udržal viac moču na dlhšiu dobu
 • precvičovanie svalov panvového dna
 • prevenciu alebo liečbu zápchy 

Z liekov sa využívajú alfa blokátory, inhibítory fosfodiesterázy, inhibítory 5 – alfa reduktázy alebo ich kombinácia. 

Existuje veľké množstvo minimálne invazívnych postupov, ktoré zmierňujú príznaky benígnej hyperplázie prostaty, keď je  medikamentózna terapia nedostatočná. Minimálne invazívne postupy môžu zničiť zväčšené tkanivo prostaty alebo rozšíriť močovú rúru, čo môže pomôcť zmierniť upchatie a zadržiavanie moču spôsobené benígnou hyperpláziou prostaty.

Transuretrálna ihlová ablácia - tento postup využíva teplo generované rádiofrekvenčnou energiou na zničenie tkaniva prostaty. Urológ zavedie cystoskop cez močovú rúru do prostaty. Urológ potom zavedie malé ihly cez koniec cystoskopu do prostaty. Ihly vysielajú rádiofrekvenčnú energiu, ktorá zahrieva a ničí vybrané časti tkaniva prostaty. Štíty chránia močovú rúru pred poškodením teplom. 

Transuretrálna mikrovlnná termoterapia -  tento postup využíva mikrovlny na zničenie tkaniva prostaty. Urológ zavedie katéter cez močovú rúru do prostaty a zariadenie nazývané anténa vysiela mikrovlny cez katéter na ohrev vybraných častí prostaty. Teplota vnútri prostaty je dostatočne vysoká na zničenie zväčšeného tkaniva. Chladiaci systém chráni močové cesty pred tepelným poškodením počas procedúry.

Vysoko intenzívny zaostrený ultrazvuk - pri tomto zákroku urológ zavedie špeciálnu ultrazvukovú sondu do konečníka, blízko prostaty. Ultrazvukové vlny zo sondy zahrievajú a ničia zväčšené tkanivo prostaty.

Transuretrálna elektrovaporizácia -  pre tento postup urológ vloží trubicový nástroj nazývaný resektoskop cez močovú trubicu, aby sa dostal do prostaty. Elektróda pripojená k resektoskopu sa pohybuje po povrchu prostaty a prenáša elektrický prúd, ktorý odparuje tkanivo prostaty. Efekt odparovania preniká pod ošetrovanú plochu a utesňuje cievy, čím sa znižuje riziko krvácania.

Vodou indukovaná termoterapia - tento postup využíva zohriatu vodu na zničenie tkaniva prostaty. Urológ zavedie do močovej trubice katéter tak, aby liečebný balónik spočíval v strede prostaty. Ohriata voda prúdi cez katéter do liečebného balónika, ktorý ohrieva a ničí okolité tkanivo prostaty. Liečebný balónik sa môže zamerať na špecifickú oblasť prostaty, zatiaľ čo okolité tkanivá v močovej trubici a močovom mechúre zostávajú chránené.

Zavedenie prostatického stentu - tento postup zahŕňa zavedenie malého zariadenia nazývaného prostatický stent cez močovú rúru do oblasti zúženej zväčšenou prostatou. Akonáhle je stent na svojom mieste, expanduje ako pružina a tlačí späť tkanivo prostaty, čím sa rozširuje močová trubica. Prostatické stenty môžu byť dočasné alebo trvalé. Urológovia vo všeobecnosti používajú prostatické stenty u mužov, ktorí nemusia tolerovať alebo byť vhodní na iné zákroky.

Chirurgický zákrok na odstránenie zväčšeného tkaniva prostaty: 

TURP (transuretrálna resekcia prostaty)- pri TURP urológ zavedie resektoskop cez močovú rúru, aby sa dostal k prostate a drôtenou slučkou odreže kúsky zväčšeného tkaniva prostaty. Špeciálna tekutina prenáša kúsky tkaniva do močového mechúra a urológ ich na konci procedúry vypláchne. TURP je najbežnejšou operáciou pre benígnu hyperpláziu prostaty a považuje sa za zlatý štandard na liečbu blokády močovej trubice v dôsledku benígnej hyperplázie prostaty. Ihneď po operácii benígnej hyperplázie prostaty môže urológ zaviesť špeciálny katéter, nazývaný Foleyov katéter, cez otvor penisu na odvod moču z močového mechúra do drenážneho vrecka.