Panarícium a paronychium

20.10.2023

Paranícium je hnisavé ochorenie prstov rúk, ktoré je najčastejšie spôsobené baktériami a môže sa šíriť do podkožia, prípadne až do oblastí šliach a kostí. Paronychium je podobný proces, postihnutie je ale lokalizované na nechtové lôžko. často vzniká na podklade poranenia cudzím predmetom, ako je trieska, tŕň alebo bodnutie hmyzom. Zápal sa môže ohraničiť, čím sa vytvorí absces – dutina vyplnená hnisom. 

Príčiny 

Najčastejšou príčinou býva drobné poranenie, ktoré je ľahko prehliadnuteľné alebo nesprávne ošetrené. Najčastejšími vyvolávateľmi sú baktérie ako sú stafylokoky, streptokoky, ďalej nasledujú plesne alebo baktéria Erysipelothrix rhusiopathiae.  

Príznaky 

Pacient si najčastejšie všimne postupne sa zhoršujúcu bolesť prsta, spolu so začervenaním, najčastejšie v oblasti nechtového valu, bruška prsta alebo aj v oblasti okolitých prstov. Prst je červený, opuchnutý, bolestivý, na dotyk teplý a má obmedzenú pohyblivosť. Súbor týchto príznakov označujeme ako základné zápalové prejavy. Po niekoľkých dňoch môže dôjsť k spontánnej perforácii, teda puknutiu hnisavého ložiska na povrch kože a hnis vytečie. Následne dôjde aj k zlepšeniu stavu. 

Liečba 

Pokiaľ ešte nie je vytvorené hnisavé ložisko, je možné sa pokúsiť liečiť zápal konzervatívne, teda studenými obkladmi, kľudom končatiny, prípadne antibiotikami. Ak je už vytvorené hnisavé ložisko, liečba je chirurgická a spočíva vo vypustení hnisavej dutiny, výplachu a v drenáži, ktorá zabezpečí vyprázdňovanie prípadného nasledujúceho ložiska. Takmer vždy sa vykonáva pod anestéziou, najčastejšie zvodovou, prípadne podanou žilovou cestou. Využíva sa mesocain, prípadne adrenalín. 

Komplikácie 

Pri agresívnom zápale, u osôb s poruchou imunity alebo u ľudí s nedostatočne liečeným zápalom môže dôjsť k rozšíreniu zápalového procesu na celý prst, ostatné prsty, ruku alebo predlaktia. Pri týchto komplikáciách je nutné vykonať rozsiahlejšie výkony s otvorením šľachových pošiev. Antibiotiká sa v takomto prípade podávajú skôr žilovou cestou.