Zmiešaná hyperlipidémia

20.10.2023

Zmiešaná hyperlipidémia je metabolické ochorenie, ktoré je charakterizované zvýšenými hladinami tukov v krvi, konkrétne zvýšených hladín LDL cholesterolu a triglyceridov, spolu s nízkymi hladinami HDL cholesterolu. LDL cholesterol sa niekedy nazýva aj "zlý" cholesterol, pretože prispieva k tvorbe plakov v cievach, zatiaľ čo HDL “dobrý” cholesterol pôsobí proti tomuto procesu. Ide o pomerne bežné ochorenie, ktoré sa častejšie vyskytuje u mužov.

Rizikové faktory:

 • genetická predispozícia
 • nesprávna strava: Konzumácia potravín bohatých na nasýtené tuky a cholesterol, napríklad slanina, údené mäso atď.
 • nedostatok fyzickej aktivity
 • nadváha a obezita
 • cukrovka (diabetes)
 • fajčenie
 • vyšší vek
 • mužské pohlavie:  Muži majú v priebehu života väčšie riziko rozvoja hyperlipidémie ako ženy. Po menopauze sa riziko zvyšuje aj u žien.
 • nadmerná konzumácia alkoholu
 • dlhodobý stres

Príznaky:

Zmiešaná hyperlipidémia sama o sebe nemá výrazné príznaky, pacient ju nepociťuje. Avšak,  dlhodobé nekontrolované zvýšené hladiny tukov v krvi výrazne zvyšujú kardiovaskulárne riziko a môžu viesť k vývoju srdcovocievnych ochorení, aterosklerózy a iných závažných komplikácií.

Komplikácie: 

 • Ateroskleróza: Je stav, ktorý vzniká v dôsledku hromadenia cholesterolu v cievach, čo vedie k tvorbe plakov. Tieto plaky postupne zužujú cievy a spôsobujú obmedzený prietok krvi cievou.
 • Infarkt myokardu
 • Ischemická choroba srdca
 • Ochorenie koronárnych artérií
 • Metabolický syndróm
 • Xantomatóza: Vysoké hladiny cholesterolu môžu spôsobiť tvorbu tukových hrbolčekov alebo uzlín v pokožke, slizniciach a šľachách.
 • Pankreatitída (akútny zápal pankreasu)
 • Cievna mozgová príhoda
 • Žlčové kamene

Diagnostika:

V diagnostike zmiešanej hyperlipidémie  majú kľúčovú úlohu krvné testy, ktoré merajú hladiny tukov v krvi, konkrétne hladiny LDL cholesterolu, HDL cholesterolu a triglyceridov. Tieto testy by sa mali vykonávať pravidelne, najmä u jedincov s pozitívnou rodinnou anamnézou dyslipidémie a kardiovaskulárnych ochorení.

Terapia:

Liečba zmiešanej hyperlipidémie zahŕňa zmenu životného štýlu a farmakoterapiu.

 • Zmeny v životnom štýle by mali zahŕňať zdravú stravu, pravidelnú fyzickú aktivitu, obmedzenie konzumácie alkoholu, vyhýbanie sa fajčeniu a dlhodobému stresu. 
 • V niektorých prípadoch môže byť potrebná medikamentózna terapia, v ktorej sa najčastejšie využívajú statíny, fibráty alebo iné lieky na znižovanie hladiny tukov v krvi. 

Zmiešaná hyperlipidémia je závažným stavom, ktorý vyžaduje pozornosť, adekvátnu terapiu a pravidelnú lekársku kontrolu. Prevencia a kontrola sú kľúčovými faktormi v boji proti srdcovocievnym ochoreniam a ich komplikáciám, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku hyperlipidémie. Liečba by mala byť individuálne prispôsobená každému pacientovi podľa závažnosti stavu a prítomnosti rizikových faktorov.