Marburgská horúčka (MVD)

11.10.2023

Marburgská horúčka je zriedkavá, ale závažná hemoragická horúčka, ktorá postihuje ľudí aj primáty. MVD je spôsobená vírusom Marburg, geneticky jedinečným zoonotickým (alebo zvieratami prenášaným) RNA vírusom z rodiny flavivírusov. Šesť druhov vírusu Ebola sú jedinými ďalšími známymi členmi flavivírusovej vírusovej rodiny. Ochorenie sa vyskytuje v Afrike, v štátoch ako je Kongo, Angola alebo Uganda. 

Prenos vírusu  

Nie je známe, ako sa vírus Marburg prvýkrát rozšíril zo zvieracieho hostiteľa na ľudí. Výskum však ukázal, že vírus sa uvoľňuje v ústnych sekrétoch, z moču a výkalov infikovaných egyptských netopierov. V dvoch prípadoch u turistov, ktorí navštívili Ugandu v roku 2008, bol nechránený kontakt s infekčnými výkalmi netopierov alebo kvapôčkami moču najpravdepodobnejšou cestou infekcie.

Po tomto počiatočnom prenesení vírusu z hostiteľského zvieraťa na ľudí došlo k prenosu prostredníctvom kontaktu z človeka na človeka. Vírus sa šíri medzi ľuďmi napríklad cez poranenú kožu alebo sliznice v očiach, nose alebo ústach. 

Možné cesty prenosu sú:

  • Krv alebo telesné tekutiny (moč, sliny, pot, výkaly, zvratky, materské mlieko, plodová voda a ejakulát) 
  • Predmety kontaminované telesnými tekutinami 

Prejavy 

Po inkubačnej dobe, ktorá trvá 2 až 21 dní, je nástup symptómov náhly a vyznačuje sa vysokou horúčkou až 40°C, zimnicou, bolesťami hlavy a myalgiou- bolesťou svalstva. Okolo piateho dňa po nástupe príznakov sa môže objaviť makulopapulárna vyrážka, najvýraznejšia na trupe (hrudník, chrbát,). Môže sa objaviť nevoľnosť, vracanie, bolesť na hrudníku, bolesť hrdla, bolesť brucha a hnačka. Symptómy sú čoraz závažnejšie a môžu zahŕňať žltačku, zápal pankreasu, prudký úbytok hmotnosti, delírium, šok, zlyhanie pečene, masívne krvácanie a multiorgánovú dysfunkciu.

Diagnostika 

Klinická diagnóza Marburgskej horúčky môže byť zložitá. Mnohé z príznakov a symptómov MVD sú podobné iným infekčným ochoreniam (ako je malária, týfus alebo horúčka dengue) alebo vírusovým hemoragickým horúčkam, ktoré môžu byť v danej oblasti endemické (ako je horúčka Lassa alebo Ebola). To platí najmä vtedy, ak ide len o jeden prípad.

Ak má osoba skoré príznaky MVD a možnú expozíciu marburgvírusu, pacienta treba izolovať a informovať odborníkov v oblasti verejného zdravotníctva. Potom je možné odobrať vzorky od pacienta a otestovať ich na potvrdenie infekcie.

Testovanie ELISA (antigen-capture enzyme-linked immunosorbent assay), polymerázová reťazová reakcia (PCR) a IgM-capture ELISA sa môžu použiť na potvrdenie prípadu MVD v priebehu niekoľkých dní od nástupu symptómov. Izolácia vírusu by mala byť vykonaná iba v laboratóriu s vysokou izoláciou.

Liečba

Neexistuje žiadna špecifická liečba MVD. Mala by sa použiť podporná nemocničná liečba, ktorá zahŕňa vyváženie tekutín a elektrolytov pacienta, udržiavanie saturácie kyslíkom a krvného tlaku, nahradenie stratenej krvi a faktorov zrážanlivost. Experimentálne liečby sú overené na modeloch primátov (okrem človeka), ale nikdy neboli vyskúšané na ľuďoch.