Blokáda Tawarových ramienok

11.08.2023

Tawarove ramienko delíme na pravé a ľavé - vznikajú delením Hisovho zväzku. Ľavé ramienko sa ďalej vetví na prednú a zadnú vetvu.

Sú súčasťou prevodového systému srdca. Blokáda Tawarových ramienok patrí medzi arytmie. Pri blokáde dochádza k narušenému vedeniu vzruchu, čo vedie k narušenej depolarizácii a následne aj repolarizácii srdcových komôr. 

Patologická depolarizácia sa prejaví rozšírením QRS komplexu a zmenou jeho tvaru a repolarizácia zmenami úseku ST a vlny T

Blokádu Tawarových ramienok delíme na pravú, ľavú, kompletnú a inkompletnú.

 • Blokáda pravého Tawarového ramienka= RBBB (right bundle branch block)
 • Blokáda ľavého Tawarového ramienka= LBBB (left bundle branch block)
 • Inkompletná blokáda Tawarového ramienka= iRBBB (incomplete right bundle branch block)
 • Ľavý predný hemiblok= LAH (left anterior hemiblock)
 • Ľavý zadný hemiblok= LPH (left posteriro hemiblock)

Blokáda pravého Tawarovho ramienka= RBBB

Blokáda pravého Tawarovho ramienka spôsobí patologickú aktiváciu pravej komory z ľava. Septum medzi komorami je fyziologicky depolarizované z ľava do prava. Pravá srdcová komora sa depolarizuje dlhšie, čo vedie k rozšírenému a zmenému QRS komplexu. 

Na EKG pozorujeme nasledovné zmeny:

 • Rozšírený QRS komplex nad 120ms
 • Typickú morfológiu pre RBBB pozorujeme vo zvode V1 a V6. Vo zvode V1 (aj V2) je typický rSR‘ s descendentnou depresiou úseku ST a negatívnou vlnou T a vo zvode V6 (aj V5, I, aVL) je hlboký a široký kmit S

Ojedinele sa môže RBBB vyskytovať aj u zdravých jedincov. Najčastejšou príčinou sú degeneratívne zmeny na srdci, ktoré sú spôsobené narastajúcim vekom. Každý novovzniknutý RBBB môže byť prejavom akútneho infarktu myokardu! RBBB na EKG môže byť viditeľné u pacientov s pľúcnou embóliou alebo u pacientov s chronickou pľúcnou hypertenziou. 

Pre správnu diagnostiku sú dôležité sprievodné symptómy, pridružené ochorenia a celkový zdravotný stav pacienta.

Inkompletná blokáda pravého Tawarovho ramienka sa na EKG prejaví ako rSR‘ vo zvode V1 a V2 s normálne širokým QRS komplexom. Často je pozorovaný u inak zdravých detí a mladých dospelých. Tento stav nie je život ohrozujúci a pokladá sa za variantu normy. 

Blokáda ľavého Tawarovho ramienka= LBBB

Blokáda ľavého Tawarovho ramienka je charakterizovaná patologickou aktiváciou ľavej komory z prava. Pri tomto bloku je septum patologicky aktivované z prava do ľava. Dôsledkom je patologické rozšírenie a zmena tvaru komplexu QRS.

Na EKG pozorujeme nasledovné zmeny:

 • Rozšírený QRS komplex nad 120ms
 • Typickú morfológiu LBBB pozorujeme vo zvode V1 a V6. Vo zvode V1 (aj V2) je hlboký kmit QS/rS a ascendentná elevácia úseku ST s pozitívnou vlnou T. Vo zvode V6 (aj V5, I, aVL) je široký R/ RR’ so zárezom a descendentou depresiou ST úseku s negatívnou vlnou T

 Na rozdiel od RBBB je LBBB vždy patologickým nálezom. U pacientov predpokladáme dysfunkciu ľavej komory, stav po infarkte myokardu alebo chlopňové chyby. Novovzniknutý LBBB rovnako ako RBBB môže byť prejavom akútneho infarktu myokardu!

Pri hemiblokoch vetiev sú na EKG nasledovné zmeny:

 • Výrazné zmeny srdcovej osi
  •  LAH - srdcová os výrazne do ľava
  •  LPH - srdcová os výrazne do prava

Hemibloky na rozdiel od kompletnej blokády sú často benígne nálezy pozorované najmä u starších pacientov. 

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".