Zika vírus

04.07.2023

Zika vírus patrí medzi do rodu Flavivírusov, rovnako ako vírus Dengue horúčky alebo žltej zimnice. Prvýkrát bol vírus identifikovaný v roku 1947 v Ugande a prvé ochorenie u človeka sa potvrdilo v roku 1950. Je prenášaný komármi Aedes, ktoré napádajú človek hlavne počas dňa. Na Slovensku ide najmä o importovanú nákazu z tropických a subtropických oblastí.

Príznaky

U väčšiny pacientov sa príznaky nemusia vôbec prejaviť. U tých, ktorý symptómy majú, sa najčastejšie prejavia 3 - 14 dní po nákaze (inkubačná doba). Prejavy najčastejšie pretrvávajú 2 - 7 dni a sú to:

  • kožný výsev 
  • horúčka 37,8 - 38,8 °C
  • konjuktivitída - zápal očných spojoviek 
  • bolesť hlavy
  • bolesť kĺbov a svalov 
  • malátnosť

Prenos ochorenia 

Zika vírus je prenášaný komármi rodu Aedes, najčastejšie Aedes aegypti tropických a subtropických oblastiach. Prenos je možný aj vertikálne, teda z matky na dieťa počas pôrodu alebo pohlavným stykom, krvnou transfúziou alebo transplantáciou.  

Komplikácie

Zika vírus počas tehotenstva môže spôsobiť mikrocefáliu (zmenšenie mozgu) alebo iné vývojové malformácie plodu. Zároveń môže viesť k strate sluchu, očným abnormalitám alebo končatinovým kontraktúram. Tieto prejavy sa spoločne nazývajú ako kongenitálny Zika syndróm. V niektorých vážnych prípadoch môže dôjsť aj k predčasnému ukončeniu tehotenstva. 

Ďalšou závažnou komplikáciou môže byť Guillain - Barré syndróm. Je to neuropatia a myelitída, vyskytujúca sa u starších detí a u dospelých. Výskum sa ďalej zaoberá možnými komplikáciami vírusu a zároveň na možnostiach prevencie najmä v endemických krajinách. 

Diagnostika

Zika vírus by sa mal predpokladať u pacientov s pozitívnymi príznakmi ochorenia, ktorí prichádzajú z endemických krajín, ako je napríklad Brazília, Guatemala, Nikaragua alebo Kolumbia. Diagnóza musí byť potvrdená laboratórnymi testami krvi a iných telesných tekutín a je nutné ho oddiferencovať od iných vírusov, ako je horúčka Dengue. Existujú aj určité kritériá na diagnostiku:

  • detekcia špecifických IgM protilátok v sére
  • izolácia vírusu a antigénu z klinickej vzorky
  • konfirmácia vírus - neutralizačným testom
  • sérokonverzia alebo 4 - násobný vzostup titra protilátok

Počas odoberaní anamnézy je nutné sa pýtať aj na sexuálny život, pretože pohlavný styk v posledných štyroch týždňoch v oblasti, kde sa vírus vyskytuje, je veľmi rizikovým parametrom.

Liečba

Neexistuje žiadna špecifická liečba infekcie alebo ochorenia vírusom Zika.

Ľudia s príznakmi, ako je vyrážka, horúčka alebo bolesť kĺbov, by mali mať dostatok odpočinku, piť tekutiny a liečiť príznaky antipyretikami a/alebo analgetikami. Nesteroidným protizápalovým liekom sa treba vyhnúť,kým sa nevylúčia infekcie vírusom dengue z dôvodu rizika krvácania. 

Tehotné ženy žijúce v oblastiach s prenosom Zika alebo u ktorých sa objavia príznaky infekcie by mali vyhľadať lekársku pomoc kvôli laboratórnemu testovaniu, informáciám, poradenstvu a inej klinickej starostlivosti.

Prevencia

 Zatiaľ nie je dostupná žiadna vakcína na prevenciu alebo liečbu infekcie vírusom Zika. Vývoj vakcíny  zostáva aktívnou oblasťou výskumu.