Malária

Malária je spôsobená krvou prenášaným parazitom Plasmodiom. Prenášaný je z človeka na človeka uštipnutím infikovaných samíc komára Anopheles v tropických a subtropických oblastiach. Vo svete sa ročne vyskytne až 500 miliónov prípadov a približne 1 milión úmrtí. Väčšina úmrtí na maláriu je medzi deťmi v subsaharskej Afrike, kde sa vyskytuje viac ako 85 % úmrtí na maláriu vo svete.

Cestovatelia do endemických oblastí sa môžu nakaziť a vrátiť sa domov s asymptomatickou infekciou alebo s vysokou horúčkou, bolesťami hlavy, triaškou a ďalšími príznakmi týždne až mesiace po expozícii. Príznaky sa rozvinú po uvoľnení parazitov do krvného obehu, ktoré sa inkubovali v pečeňových bunkách. V červených krvinkách sa sa plasmodiá replikujú. 

Existujú štyri hlavné druhy malárie, ktoré spôsobujú ochorenie u ľudí: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale a Plasmodium malariae. Opičí druh Plasmodium knowlesi bol nedávno uznaný ako sporadický pôvodca niektorých ľudských infekcií získaných v oblastiach juhovýchodnej Ázie. Najčastejšie sa vyskytujú infekcie P. falciparum a P. Vivax.

Epidemiológia

Malária sa vyskytuje v Afrike, Ázii (vrátane juhovýchodnej Ázie, južnej Ázie a Blízkeho východu), východnej Európe, južnom Pacifiku a Strednej a Južnej Amerike. Najväčšie riziko infekcie je v subsaharskej Afrike, kde je malária hlavnou príčinou detskej úmrtnosti.

Ľudia sa nakazia maláriou po uštipnutí infikovaných samíc komárov rodu Anopheles. Komáre získajú infekciu od jedincov s neliečenou maláriou- sú požité červené krvinky obsahujúce mužské a ženské gametocyty malárie. 

Intenzita prenosu v danej oblasti závisí od prítomnosti neliečených maláriových infekcií, prevládajúcich druhov komárov rodu Anopheles a podmienok prostredia - zrážky, teplota a vlhkosť.

Klinický obraz 

Minimálna inkubačná doba pre maláriu je 7 dní od prvej expozície (uštipnutie infikovaným komárom) po rozvoj horúčky (inkubačná doba je častejšie 14-30 dní). Inkubačná doba môže byť dlhšia, ak bola vykonaná chemoprofylaxia malárie. 

Spočiatku je klinický nástup záchvatu malárie nešpecifický, s nepravidelnou horúčkou nízkeho stupňa, únavou, bolesťou hlavy, bolesťami svalov a pocitom chladu, ktorý pripomína ochorenie podobné chrípke. Ako choroba postupuje, začínajú sa cykly vysokej horúčky a zimnice, ktoré zodpovedajú cyklom replikácie parazitov v červených krvinkách.

Každý cyklus končiaci prasknutím infikovaných červených krviniek je sprevádzaný nástupom zimnice a horúčky. Symptomatická odpoveď je sprostredkovaná cytokínmi a inými faktormi produkovanými makrofágmi a zápalovými bunkami.

Okrem zimnice a horúčky môže nástup klinickej malárie sprevádzať bolesť hlavy, myalgia, nevoľnosť a vracanie. 

Počas replikácie P. falciparum v červených krvinkách sa môžu vyvinúť závažné systémové komplikácie. Napadnuté erytrocyty majú tendenciu priľnúť k zdravým červeným krvinkám (vznikajú rozety) a tiež k endotelu kapilár v mnohých koncových orgánoch. Predpokladá sa, že zhoršenie mikrocirkulácie rozetami červených krviniek a usádzanie v kapilárach koncových orgánov zhoršuje mikrocirkuláciu životne dôležitých orgánov a vedie k zlyhaniu.

Príznaky malárie sú zväčša nešpecifické. Dôležitý je anamnestický údaj o cestovaní do rizikových krajín. Malarický záchvat má 3 fázy:

 • Prvá fáza
  •  zimnica
  •  Bledá suchá koža
  •  modré sfarbenie pier, prstov
  •  bolesť hlavy
  •  malátnosť
  •  bolesť svalov, končatín
  •  nevoľnosť
 • Druhá fáza
  •  horúčka
  •  pocit horúčavy
  •  tachykardia, tachypnoe
  •  dezorientácia
 • Tretia fáza
  •  pokles teploty
  •  vyčerpanie
  •  únava
  •  úľava

Diagnostika

Včasná diagnostika je dôležitá a rozhoduje o prognóze pacienta. Správna diagnostika sa zameriava na cestovateľskú anamnézu a uštipnutie komárom. Potvrdenie diagnózy sa robí pomocou mikroskopického vyšetrenia krvného náteru. Krvný náter sa robí každých 12- 24 hodín alebo počas fázy horúčky. 

Liečba

Liečba malárie spočíva v podávaní antimalarík- lieky určené na maláriu. Proti každému druhu plazmódia je vyvinutý konkrétny druh antimalarík. Ako u väčšiny liekov aj na antimalariká vzniká rezistencia, čo zhoršuje prognózu pacienta. 

Ťažký priebeh malárie vedie ku zlyhaniu orgánov. Najviac ohrození sú starší dospelí, malé deti, tehotné ženy a cestovatelia z oblasti bez výskytu malárie. 

Prevencia

Preventívne opatrenia pred maláriou zahŕňajú:

 • Preventívne užívanie liekov pred cestou
 • Sieťky nad posteľ
 • Ochranný odev
 • Repelenty

V roku 2019 sa v Keni, Ghane a Malasawi spustilo očkovanie detí. Očkujú sa deti od 6. týždňa do 17.mesiaca života. Vakcína je proti malárii, ktorú vyvoláva P. Falciparum.