Dyspepsia

15.03.2023

Pojem označujúci súbor rozličných ťažkostí tráviaceho traktu. Ide o prejav gastrointestinálnych chorôb alebo prejav ochorení iných systémov. Dyspepsia sa je pomerne častá a prejavuje sa bolesťou alebo diskomfortom v oblasti brucha. Typickým javom je chronicita a recidíva, čo znamená, že ťažkosti majú tendenciu vrátiť sa. Z hľadiska výskytu ju delíme na hornú a dolnú.

Príznaky

 • Bolesť, diskomfort alebo pálenie v oblasti brucha
 • Nadúvanie
 • Grganie
 • Nevoľnosť
 • Pocit plnosti krátko po jedle
 • Pyróza
 • Zápcha
 • Hnačka
 • Vracanie
 • Bolesť pri preĺtaní

Príčiny

Ide o pomerne široké spektrum vplyvov pôsobiacich na tráviaci traktSpomalené vyprázdňovanie žalúdka vedie k zadržiavaniu potravín a tým aj plynov. Výskyt je častý aj pri ľuďoch nedodržiavajúcich diéty pri intolerancii alebo alergii na určité zložky potravín. Neodmysliteľné je aj negatívne pôsobenie stresu na trávenie. Medzi rizikové faktory zaraďujeme:

 • ženské pohlavie
 • vek nad 65 rokov
 • fajčenie
 • úzkosť
 • infekcia helicobakterom pylori alebo kombináciu nesteroidných antiflogistík s inými liečivami.

Priebeh

Samotný priebeh dyspepsie je odlišný v závislosti od výskytu, priebehu a individuálnej odolnosti pacienta. Z hľadiska výskytu rozlišujeme hornú a dolnú dyspepsiu. Horná dyspepsia predstavuje problémy v oblasti žalúdka a dolná postihuje najmä črevá. Žalúdočné problémy sa prejavujú skôr nechutenstvom, vracaním a anorexiou. Črevné ťažkosti sa prejavia hnačkou, zápchou či nadúvaním. Akútna dyspepsia je charakteristická kratším trvaním a infekčným pôvodom. Chronická forma trvá dlhšie, až niekoľko mesiacov.

Diagnostika

Základom je odber anamnézy (najmä otázky ohľadom životosprávy, liekov a práci) a fyzikálne vyšetrenie. Úvodné vyšetrenie býva doplnené odberom krvi na laboratórnu diagnostiku. Dôležité je stanovenie prítomnosti helicobaktera pylori zo stolice, dychu alebo tkaniva brucha. Pri ťažkostiach tráviaceho traktu sa využíva aj endoskopické vyšetrenie.

Liečba

Najpodstatnejším krokom pri napravení ťažkostí je uvedomenie si problému a následná zmena životného štýlu. Pravidelná konzumácia vlákniny, hydratácia alebo obmedzenie stresu či fajčenia sú užitočnými zmenami v životospráve. Z liečiv sa najčastejšie podávajú antacidá, inhibítory protónovej pumpy, antibiotiká a probiotiká. Na zrýchlenie pohybu čriev sú nápomocné aj prokinetiká.