Opičie kiahne

16.02.2023

Ide o vírusovú zoonózu (ochorenie prenosné zo zvierat na ľudí) so symptómami podobnými kiahňam. Vyrážky sa vyskytujú v rozličných častiach tela ako napríklad na tvári, rukách, nohách ale aj genitáliách. Inkubačná doba predstavuje rozmedzie približne dvoch týždňov. Typické sú pre Afriku v oblasti dažďových lesov. Prepuknutie tohto ochorenia v Európe je najviac známe z nedávnej minulosti (máj 2022), kedy sa v Spojenom kráľovstve objavil prvý pacient.

Príznaky

  • Vyrážky uložené na rozličných častiach tela
  • Horúčka
  • Zväčšené lymfatické uzliny
  • Zimnica
  • Únava
  • Bolesť svalov a kĺbov
  • Bolesť hlavy
  • Ťažkosti s dýchaním

Príčiny

Prenos zo zvieraťa na človeka nastáva prostredníctvom krvi alebo telesných tekutín infikovaného zvieraťa. Prenos z človeka na človeka sa uskutočňuje prostredníctvom kvapôčok vo vzduchu, pri kontakte s ranou infikovaného alebo kontaminovanými predmetmi. Ďalším spôsobom prenosu je prostredníctvom placenty na plod pri tehotenstve. Prenos počas pohlavného styku nie je dostatočne preskúmaný.

Diagnostika

Pri diagnostikovaní je nevyhnutná per exclusionem metóda, pri ktorej je potrebné vylúčiť všetky ostatné možné diagnózy. Lekár na základe skúmania symptómov a anamnézy pacienta môže určiť predbežnú diagnózu, avšak je potrebné vykonať aj laboratórne testy. PCR metóda skúma prítomnosť vírusu s najväčšou presnosťou a citlivosťou. Materiál, ktorý sa na test odoberá býva z kožných nálezov ochorenia alebo ich tekutiny.

Priebeh

Opičie kiahne zaraďujeme k DNA vírusom zo skupiny Orthopoxvírusy. Inkubačná doba sa pohybuje v rozmedzí 5 až 14 dní. Spočiatku má ochorenie podobné symptómy ako pri chrípke (teploty, bolesť hlavy a zdurené lymfatické uzliny). Nasleduje výsev vyrážok na koži, ktorých počet sa pohybuje od niekoľkých až po tisíc. Prechádzajú postupným vývojom cez makuly, papuly, vezikuly až k pustulám. Nakoniec zanikajú vo forme chrasty. Symptómy pretrvávajú po dobu 2 až 4 týždňov.

Liečba 

Primárna je symptomatická liečba zaoberajúca sa ťažkosťami pacienta. Dôležitá je správna životospráva (príjem jedla a tekutín) na plnú výživu jedinca. V roku 2022 Európska lieková agentúra (EMA) udelila licenciu antivirotiku s názvom tecovirimat, ktorý však ešte nie je distribuovaný v dostatočnom rozsahu pre širokú verejnosť.