Itai – itai

06.04.2024

Garant MUDr. Kristína Drugová MUDr. Kristína Drugová

Ochorenie Itai-itai (v preklade bolí, bolí) vzniká v dôsledku nadmerného príjmu kadmia potravou. Bolo prvýkrát popísané v Japonsku, kde sa na hnojenie a zavlažovanie ryžových plantáží využívala odpadová voda z čističky odpadových vôd zo závodu na výrobu kadmiových pigmentov. Vypestovaná ryža obsahovala veľké množstvo kadmia. Kontaminované ryžové plantáže bolo nutné pokryť asfaltovým kobercom a trvalo tak vyradiť z poľnohospodárskej produkcie.

Kadmium sa v organizme kumuluje v pečeni a v obličkách. V obličkách spôsobuje poškodenie obličkových tubulov, proteínúriu (prítomnosť bielkovín v moči), hyperkalciúriu (zvýšený vápnik v moči) a nadmerné vyplavovanie vápnika z kostí. To vedie k odvápneniu chrbtice, deštrukcii stavcov a následným koreňovým bolestiam. Práve ťažká koreňová bolesť stojí za názvom ochorenia. Kadmium zároveň preukázateľne patrí medzi ľudské karcinogény (skupina I.), teda skupinu látok, ktoré zvyšujú riziko rozvoja nádorového ochorenia. 

Ochorenie Itai-itai sa považuje za typ získaného Fanconiho syndrómu charakterizovaného obličkovou tubulárnou dysfunkciou a osteomaláciou a bolo zistené u žien stredného a staršieho veku s relatívne častou graviditou, ktoré žijú v oblasti znečistenej kadmiom viac ako 30 rokov. 

Prejavy 

  • Poškodenie obličiek – môže dôjsť až k zlyhaniu obličiek. 
  • Osteomalácia – častejšie zlomeniny. Ide aj o prvý príznak otravy kadmiom. 
  • Výrazná bolesť – hlavne v oblasti chrbtice a dlhých kostí na dolných končatinách. 
  • Kašeľ.
  • Anémia.
  • Urémia – klinický syndróm, ktorý vzniká v dôsledku hromadenia odpadových látok v krvi, kvôli poškodeniu obličiek. 
  • Ďalej sa kadmium podieľa na aterogenéze a hypertenzii.

Prognóza a liečba

Poškodenie kostí má v niektorých prípadoch tendenciu stať sa refraktérnym, ale zmierni sa liečbou vitamínom D. Poškodenie obličiek však progreduje do pokročilého zlyhania obličiek a niektoré prípady urémie vyžadujú hemodialýzu. Anémia sa tiež vyvíja úmerne stupňu zlyhania obličiek.

Miera prežitia pacientov s ochorením itai-itai je signifikantne nižšia a najmä životná prognóza prípadov s ťažkým poškodením obličiek je nepriaznivá.

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".