Cyklotýmia

28.03.2024

Garant MUDr.  Adriana Gondová MUDr. Adriana Gondová

Cyklotýmia je psychická porucha charakterizovaná zmenami nálad v zmysle striedania epizód hypománie a ľahkej depresie, pričom epizódy sú menej intenzívne, ako v prípade bipolárnej poruchy. Približne u 20 % pacientov s cyklotýmiou sa nakoniec rozvinie bipolárna porucha.

Etiológia:

Presná príčina cyklotýmie nie je úplne známa. Podobne ako u mnohých ďalších psychiatrických porúch, je pravdepodobné, že na jej vývoji sa podieľajú faktory genetické, biochemické, environmentálne a psychologické. 

Klinický obraz:

Pri cyklotýmii sa striedajú epizódy hypománie a ľahkej depresie. Obdobia relatívne normálnej nálady medzi epizódami trvajú len krátko. Cyklotýmia je menej závažná než bipolárna porucha, ale napriek tomu ovplyvňuje kvalitu života postihnutej osoby.

  • Epizódy hypománie: Sú obdobia euforickej nálady, energie a aktivity, ktoré nie sú až také intenzívne ako pri manických epizódach.
  • Epizódy depresie: Predstavujú obdobia smútku, úzkosti, pocitu prázdnoty, únavy a stratenia záujmu o veci, ktoré by inak človeka tešili.

Diagnostika:

Diagnostika cyklotýmie začína rozhovorom pacienta s lekárom. Pacientovi sa kladú otázky týkajúce sa jeho úrovne energie, spánku, aktivity a ďalších faktorov ovplyvňujúcich jeho psychické a emocionálne blaho. Dôležitou súčasťou diagnostiky  je zhromaždenie informácií o histórii nálady pacienta a jeho rodinnej anamnéze duševných porúch. Diagnostické kritériá podľa medzinárodných klasifikácií, ako je napríklad DSM-5 alebo ICD-10, tiež poskytujú štandardizované kritériá, ktoré lekár použije na stanovenie diagnózy cyklotýmie. Tieto kritériá zahŕňajú opis epizód hypománie a depresie, ich trvanie a intenzitu. Vylučujú sa iné príčiny pacientových symptómov, ako sú somatické ochorenia alebo užívanie liekov, ktoré by mohli vyvolať podobné príznaky. Na základe týchto informácií môže lekár stanoviť diagnózu cyklotýmie.

Terapia:

Liečba cyklotýmie zahŕňa kombináciu farmakoterapie, psychoterapie a správneho manažmentu životného štýlu. 

  • Psychoterapia: Psychoterapeutické metódy, ako je kognitívno-behaviorálna terapia (KBT) alebo interpersonálna terapia, sa využívajú pri liečbe cyklotýmie. Tieto terapeutické prístupy pomáhajú pacientom rozpoznať a zvládať svoje nálady, zlepšiť schopnosť prekonať stres a zlepšiť spôsob, akým sa vyrovnávajú so vzťahmi.

  • Úprava životného štýlu: Dôležitým aspektom liečby cyklotýmie je udržiavanie stabilného a zdravého životného štýlu. To zahŕňa pravidelný spánok, zdravú stravu, cvičenie a minimalizáciu stresu. Pravidelný spánkový režim je obzvlášť dôležitý, pretože nedostatok spánku vyvoláva náladové zmeny.

  • Podpora a vzdelávanie: Podpora zo strany rodiny, priateľov a odborníkov v oblasti duševného zdravia je potrebná pri liečbe cyklotýmie. Vzdelávanie o svojej poruche a schopnosť identifikovať závažné príznaky zlepšuje kvalitu života pacientov s cyklotýmiou.

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".