Dermatitis artefacta

25.03.2024

Garant MUDr. Kristína Drugová MUDr. Kristína Drugová

Dermatitis artefacta je vedomé alebo nevedomé sebapoškodenie kože. Môže byť vyjadrením snahy pacienta o dosiahnutie určitých výhod (pracovnú neschopnosť alebo odškodnenie). Tento stav sa vyskytuje hlavne u žien. Zvyčajne sú postihnuté ženy v tínedžerskom veku alebo v ranej dospelosti a majú tendenciu byť emocionálne nezrelé alebo majú psychosociálne alebo medziľudské problémy. 

Vzniká na psychopatickom alebo psychiatrickom podklade. Najčastejšie ide o pacientovu snahu uniknúť z ťažkej situácie a sebapoškodením kože privolať pozornosť. K poškodeniu môže dôjsť za pomoci nechtov, rôznych predmetov, cigariet, chemikáliami či tepelnými vplyvmi alebo aplikáciou cudzorodých predmetov do kože. 

Prejavy 

Nález býva atypický až bizarný, s neobvyklou lokalizáciou, konfiguráciou a rozsahom prejavov. Lineárne exkoriácie (škriabance) od nechtov sú na miestach, kam si pacient dosiahne, vynechávajú lokalizáciu medzi lopatkami. Spáleniny od cigariet majú kruhovitý tvar a zanechávajú pigmentácie a jazvy. Aplikácia cudzorodých látok do podkožia môže vyvolávať panikulitídu – zápal podkožného tkaniva.

Dermatitis artefacta môže byť súčasťou Münchhausenovho syndrómu, keď chorí uvádzajú veľmi komplexné ťažkosti, na základe ktorých prekonávajú často aj rizikové vyšetrenia a výkony. Pacienti sú nespokojní so starostlivosťou a často menia zdravotnícke zariadenia.

Rizikové faktory

  • Môže ísť o stres a posttraumatickú stresovú poruchu (PTSD)
  • Existuje silná súvislosť s poruchami príjmu potravy – tento stav sa vyskytuje približne u tretiny pacientov s anorexiou alebo bulímiou.
  • Nástup alebo relaps dermatitis artefacta je často vyvolaný definovateľnými psychosociálnymi stresormi, ktoré sa líšia podľa veku a životných situácií.
  • Mnohí pacienti majú tiež pridružený iné chronické kožné ochorenie.
  • Mnoho pacientov môže mať iné psychologické alebo psychiatrické problémy. 

Diagnóza 

Priebeh, anamnéza ani vzhľad nezodpovedá známym kožným diagnózam. Diagnóze dopomáha aj neúčinnosť nasadenej liečby, histologický nález (napríklad preukaz cudzieho materiálu z kožnej vzorky) a tiež správanie pacienta. 

Terapia 

Dôležité je získanie pacientovej dôvery a spolupráce, získanie jeho súhlasu ku konziliárnemu psychologickému alebo psychiatrickému vyšetreniu. Indikované môžu byť lieky ako sú antidepresíva, antipsychotiká alebo anxyolytiká. V niektorých prípadoch môže byť indikovaná aj kognitívna behaviorálna terapia.