Retraktilné semenníky

18.01.2024

Garant MUDr. Kristína Drugová MUDr. Kristína Drugová

Retraktilné semenníky označujú stav, kedy dochádza k samovoľnému pohybu semenníka zo skróta (mieška) do oblasti slabín. Stretávame sa s ním u malých chlapcov. V prvom momente môže absencia semenníka v miešku vzbudiť u rodiča paniku, avšak na rozdiel od kryptorchizmu nejde o závažnú diagnózu. Tento problém zvyčajne spontánne odznie. 

Prejavy 

Retraktílne semenníky sa prejavujú samovoľným pohybom semenníka medzi skrótom a slabinami. Nie je sprevádzaný bolesťou, pocitom diskomfortu a ani inými ťažkosťami. Semenník dislokovaný do oblasti slabín sa vracia do skróta buď spontánne, alebo po manuálnej repozícii, ktorá je nebolestivá. S týmto problémom sa stretávame u chlapcov v detskom veku. Vo väčšine prípadov dochádza k spontánnemu vymiznutiu retrakcie v oblasti puberty. Semenník sa vracia do svojej správnej pozície v miešku, kde natrvalo ostáva. V prípade retraktilných semenníkov došlo v rámci vývoja k správnemu zostupu semenníkov, čo je jeden z kritérií, ktorým sa tento stav odlišuje od kryptorchizmu.

Príčiny

Príčinou retraktilných semenníkov je zvýšená spontánna aktivita svalu nazývaného musculus cremaster. Ide o sval z hladkej svaloviny, ktorý obopína semenník a semenný povrazec. Fyziologickou funkciou tohto svalu je regulovať teplotu v semenníkoch tak, aby bola optimálna pre dozrievanie spermií v období pohlavnej zrelosti jedinca. Teplota tela je 37ºC, avšak za optimálnu teplotu pre semenníky sa považuje 34ºC. Na to, aby bola udržaná táto optimálna teplota sa musculus cremaster buď relaxuje, alebo kontrahuje. Ak je teplota tela a prostredia príliš vysoká, dochádza k jeho relaxácii, čo spôsobí zostup semenníkov ďalej od tela. A naopak v prípade nízkej teploty sa musculus cremaster kontrahuje, aby semenníky pritiahol bližšie k telu. Kontrakcia a relaxácia cremasteru je, vzhľadom na to, že je tvorený hladkou svalovinou, mimovoľová a tento mechanizmus sa nazýva cremasterový reflex. Jemným podráždením dotykom na vnútornej strane stehien je možné ho vyvolať.

Diagnostika

Pred stanovovaním diagnózy retraktilných semenníkov je najdôležitejšie vylúčiť kryptorchizmus a ektopickú polohu semenníkov. Na odlíšenie využívame fyzikálne vyšetrenie, pri ktorom zistíme, že semenník je možné, na rozdiel od kryptrochizmu, voľne reponovať z oblasti slabín späť do skróta. Na potvrdenie využívame aj ultrasonografické vyšetrenie. 

Terapia

Retraktilné semenníky si nevyžadujú chirurgický zákrok, pretože sa považuje sa normálny variant a sledovanie v pravidelných intervaloch je dostačujúce. Odporúčané sú pravidelné kontroly v 6 – 12 mesačných intervaloch, a to aj s ultrasonografickým vyšetrením. V prípade, že je vzostup do slabín sprevádzaný zmenou veľkosti semenníka, indikujeme orchidopexiu. Ide o chirurgický zákrok, ktorý sa vykonáva aj v prípade kryptorchizmu. Jeho účelom je repozícia semenníka do skróta a zabezpečenie jeho permanentnej fixácie. 

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".