Neuralgia trojklanného nervu (lat. nervus trigeminus)

21.11.2023

Neuralgia trojklanného nervu, často označovaná ako trigeminálna neuralgia, je neurologické ochorenie, ktoré sa vyznačuje intenzívnymi a krátkodobými bolesťami v oblasti tváre. Táto porucha postihuje trigeminálny nerv, ktorý zodpovedá za prenos bolestivých podnetov z oblasti tváre do mozgu. Bolesti trigeminálnej neuralgie sú často popisované ako neznesiteľné a môžu byť vyvolané bežnými dennými aktivitami, ako je žuvanie, dotyk alebo dokonca vetranie tváre.

Etiológia:

Príčina neuralgie nervus trigeminus nie je vždy úplne jasná. Avšak, jedným z hlavných faktorov vzniku je kompresia alebo tlak na trigeminálny nerv, čo spôsobuje neobvyklú citlivosť a nadmernú reakciu na bežné stimuly. Možné príčiny tejto kompresie zahŕňajú:

 • Vaskulárne konflikty: Väčšina prípadov trigeminálnej neuralgie je spojená s kompresiou nervu cievnymi štruktúrami, najčastejšie krvnými cievami. Tieto cievy môžu tlakom na nerv spôsobovať jeho dráždenie a následné bolesti.
 • Demielinizácia nervu: Demielinizácia, čo znamená strata myelínu (izolačnej látky okolo nervových vlákien), môže spôsobiť, že nervové impulzy sa prenášajú neadekvátne, čo následne vedie k bolestiam.
 • Nádory: Tumor alebo iný novotvar v blízkosti trigeminálneho nervu môže vyvolať tlak, čím spôsobí bolesti.

Rizikové faktory:

 • Genetické faktory: Existuje určitá genetická predispozícia k trigeminálnej neuralgii, ale presný mechanizmus nie je úplne objasnený.
 • Infekcie: Niektoré infekcie nervového tkaniva prispievajú k vývoju trigeminálnej neuralgie.
 • Vek: Trigeminálna neuralgia sa častejšie vyskytuje u starších ľudí, najmä nad 50 rokov.
 • Pohlavie: Ženy majú častejšie neuralgiu ako muži.
 • Chronické ochorenia: Osoby s chronickými ochoreniami, ako je napríklad skleróza multiplex, majú vyššie riziko vzniku trigeminálnej neuralgie.

Klinický obraz:

Príznaky trigeminálnej neuralgie sa prejavujú intenzívnymi, krátkodobými a náhlymi bolesťami v oblasti tváre. Medzi hlavné charakteristiky bolesti patria:

 • Sila bolesti: Charakteristickým príznakom je prudká, intenzívna a bodavá bolesť, ktorá sa často opisuje ako elektrický šok. Bolesť môže byť veľmi krátkeho trvania, pretrvávajúca od niekoľkých sekúnd až minút.
 • Lokalizácia bolesti: Bolesti sa väčšinou koncentrujú na jednu stranu tváre a môžu postihnúť rôzne oblasti, vrátane čeľuste, líca, oka alebo čela.
 • Spúšťacie faktory: Bolesti môžu byť vyvolané bežnými činnosťami, ako je žuvanie, hovorenie, vetranie tváre alebo dokonca dotyk chladných či teplých vecí.
 • Epizodický charakter: Bolesti sa často vyskytujú v epizódach, ktoré pretrvávajú niekoľko sekúnd až minút. Medzi epizódami býva obdobie bez subjektívnych ťažkostí.
 • Reakcia na dotyk: Bolesti môžu byť tak intenzívne, že sa pacienti vyhýbajú dotyku v oblasti, kde sa bolesť vyskytuje.
 • Asymetria príznakov: Bolesti bývajú zvyčajne jednostranné, teda postihujú iba jednu polovicu tváre.

Rozdelenie:

Trigeminálnu neuralgia možno rozdeliť podľa príznakov na dva typy: klasickú a atypickú.

 • Klasická trigeminálna neuralgia: Je charakterizovaná náhlymi, krátkodobými a intenzívnymi bolesťami v tvári. Tieto bolesti sa môžu objaviť spontánne alebo byť vyvolané bežnými činnosťami, ako je žuvanie, dotyk alebo vetranie tváre. Je to najčastejší typ trigeminálnej neuralgie.
 • Atypická trigeminálna neuralgia: Oproti klasickému typu s krátkodobými bolesťami môže atypická trigeminálna neuralgia spôsobovať trvajúce bolesti, ktoré sú pociťované ako pálivé, tupé alebo pulzujúce. Bolesti môžu byť menej intenzívne, ale sú trvácnejšie.

Diagnostika:

Diagnostika trigeminálnej neuralgie obvykle zahŕňa dôkladné vyšetrenie pacienta s cieľom potvrdiť prítomnosť a charakteristiky bolesti a vylúčiť iné možné príčiny bolesti tváre. Diagnostické postupy, ktoré lekár využíva sú nasledujúce:

 • Anamnéza a fyzikálne vyšetrenie: Lekár zhromažďuje podrobnú anamnézu pacienta, zameriava sa na charakteristiky bolesti, spúšťacie faktory a ďalšie príznaky. Fyzikálne vyšetrenie zahŕňa vyšetrenie tváre a vyhodnotenie citlivosti v postihnutých oblastiach.
 • Vylúčenie iných príčin: Pretože bolesť tváre môže mať viacero príčin, lekár sa snaží vylúčiť iné príčiny, ako sú ochorenia zubov, artritída čeluste, sinusitída alebo iné neurologické poruchy.
 • Neurologické vyšetrenie: Neurológ vykonáva neurologické vyšetrenie, aby posúdil funkciu nervov, vrátane trigeminálneho nervu.
 • Zobrazovacie vyšetrenia: V niektorých prípadoch sú potrebné vyšetrenia, ako je magnetická rezonancia (MRI) alebo počítačová tomografia (CT), na vyhodnotenie stavu trigeminálneho nervu a vylúčenie prítomnosti nádorov, cievnych lézií alebo iných štrukturálnych problémov.

Počas diagnostického procesu je dôležité, aby pacient detailne opísal svoje príznaky a reakcie na rôzne podnety, na základe čoho môže lekár lepšie porozumieť povahe bolesti a rozhodnúť  o vhodnej liečbe.  

Terapia:

V liečba trigeminálnej neuralgie sa využívajú rôzne postupy a výber konkrétnej metódy závisí od závažnosti príznakov, individuálnych charakteristík pacienta a jeho odozvy na rôzne terapeutické metódy. Tu sú niektoré z možných foriem liečby:

 • Medikamentózna liečba: Antikonvulzíva, ako napríklad karbamazepín alebo oxkarbazepín, a niektoré lieky proti bolesti, napríklad gabapentín alebo pregabalín, sa používajú na zmiernenie bolesti.
 • Chirurgické zákroky: Mikrovaskulárna dekompresia je chirurgický zákrok, ktorý zahŕňa uvoľnenie tlaku na trigeminálny nerv od blízkych krvných ciev, čím sa minimalizuje dráždivý efekt. Stereotaktická rádioterapia môže byť použitá na ošetrenie trigeminálnej neuralgie, často pomocou gama noža alebo cyberknife.
 • Rhizotómia: Je procedúra, pri ktorej sa zničí časť trigeminálneho nervu, aby sa zabránilo vzniku bolesti.
 • Neurostimulácia: Pri tejto metóde sa používa elektrická stimulácia na moduláciu nervových signálov a zmiernenie bolesti.

Prognóza trigeminálnej neuralgie je individuálna a závisí od mnohých faktoroch, vrátane toho, ako dobre pacient reaguje na liečbu. Niektorí pacienti dosahujú výrazné zlepšenie so správnou liečbou, zatiaľ čo u iných je potrebná dlhodobejšia alebo kombinovaná liečba. V niektorých prípadoch môže trigeminálna neuralgia postupovať a spôsobovať chronické bolesti. Dôležité je spolupracovať s lekárom, aby sa nastavila, čo najúčinnejšia terapia.

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".