Pásmová choroba – jet lag

29.10.2023

Ide o ochorenie, ktoré je veľmi dobre medzi cestovateľmi známe, hlavne od zavedenia prúdových lietadiel do leteckej dopravy. Cestovateľ ňou môže trpieť po lete dlhej vzdialenosti, pri ktorom prekoná tri a viac časových pásiem. Centrum pre vnútorné hodiny je prítomné v hypotalame mozgu a je riadiacim centrom pre denné rytmy. Prijíma signály z prostredia, ako je svetlo, jedlo, aktivita a spánok. Pásmová choroba vzniká narušením tohto riadiaceho centra.

Prejavy

Jednotlivé symptómy sa môžu u jednotlivcov vyskytovať veľmi rôzne. Pokiaľ by sme si mali príznaky definovať, prítomné bývajú:

 • pocit malátnosti
 • únava a nespavosť
 • narušený spánkový cyklus
 • poruchy koncentrácie
 • malá výkonnosť
 • pocit hladu v neobvyklý čas alebo naopak strata chuti
 • bolesť hlavy
 • neschopnosť spať v noci

Príznaky bývajú prítomné v rôznej intenzite, v závislosti od toho, ako rýchlo cestovatelia časové pásma prekračujú a ako rýchlo sa musia prispôsobiť novému časovému rytmu v cieľovej destinácii. Symptómy sú spôsobené procesmi prestavovania vnútorných telesných hodín alebo denných rytmov. Denné rytmy vykonávajú synchronizáciu všetkých fyziologických funkcií do prirodzených časových cyklov a sú prítomné v celej živočíšnej ríši. U väčšiny cicavcov je denný rytmus synchronizovaný na 24 hodinovú periódu rotácie zeme s prítomnosťou dňa a noci. 

Pokiaľ cestovateľ prekračuje niekoľko časových pásiem v krátkom čase, pokračuje jeho denný rytmus podľa vnútorných hodín nastavených v dobe odletu. Proces pre nastavenia si vyžaduje určitý čas a obecne sa uznáva, že by k tomu mal slúžiť jeden deň na jedno časové pásmo. Počas toho sa u cestovateľa objavujú príznaky, ktoré označujeme ako jet lag.

Pokiaľ sa cestuje smerom na východ, je veľmi ťažké zaspať v čase vhodnom pre spánok v mieste novej destinácie a cestovateľ sa neskoro budí. Ak sa cestuje smerom na západ, hlavným problémom býva včasné vstávanie. Výsledkom je chýbanie celkovej doby spánku a narušenie spánkového režimu. Príznaky bývajú výraznejšie u starších ľudí, zatiaľ čo deti sú menej postihnuté. Obecne je známe, že let smerom na západ sa toleruje lepšie ako let smerom na východ. 

Ku zvýrazneniu symptómov pásmovej choroby prispievajú podmienky spojené s prípravou na dlhú cestu. Medzi faktory ovplyvňujúce prejavy jet lagu zaraďujeme:

 • stres z cestovania
 • chýbanie spánku
 • šok z nového prostredia
 • prerušenie pravidelných časov na stravovanie
 • fyzická záťaž
 • dehydratácia
 • nadmerný príjem alkoholu

Následky

Následkami pásmovej choroby môžu byť:

 • zníženie kognitívnych a fyzických funkcií, ktoré sa často prejavia hlavne u ľudí, ktorí často na dlhé vzdialenosti cestujú kvôli práci – politici, diplomati, vojaci, obchodníci a profesionálni športovci. 

Postupy a opatrenia pre zmiernenie príznakov jet lagu

 • dostatočný odpočinok niekoľko dní pred cestou

 • výber letu, aby sa minimalizovala strata spánku

 • v lietadle sa prezliecť do voľného a pohodlného oblečenia

 • počas letu si navodiť spánkový režim, ktorý bude odpovedať dobe spánku v cieľovej destinácii

 • počas letu sa neprejedať

 • nepiť alkoholické nápoje, pretože vedú k dehydratácii

 • piť dostatočné množstvo nealkoholických nápojov s nízkym obsahom cukru a s dostatočným obsahom minerálov a prípadne vitamínov

 • pomôcť môžu štuple do uší

 • v prvých dňoch pobytu obmedziť telesnú a duševnú aktivitu

 • čo najrýchlejšie dodržiavať rytmus obvyklý v mieste pobytu 

 • ísť spať v čase, kde v dobe destinácie nastáva noc

 • čo najčastejšie tráviť čas na slnku a svetle (s použitím ochranných krémov), svetlo znižuje ospalosť

 • synchronizáciu biologických rytmov pomôže podanie 2mg melatonínu vo včasných večerných hodinách