Hyperurikémia

11.10.2023

Stav, pri ktorom sa v tele hromadí nadmerné množstvo kyseliny močovej. Pretrvávajúca neliečená hyperurikémia je spojená so zvýšeným rizikom rozvoja dnavej artritídy a obličkových kameňov. Fyziologická hodnota kyseliny močovej v krvi sa pohybuje medzi 3,5 a 7,2 mg/dl u mužov a medzi 2,6 a 6,0 mg/dl u žien. Vyššie hodnoty poukazujú na prítomnosť hyperurikémie. 

Hyperurikémia je pomerne bežným stavom. Vyskytuje sa približne u 10-20 % populácie. Muži majú častejšie vyššie hladiny kyseliny močovej ako ženy, najmä vo veku nad 50 rokov. 

Rizikové faktory zahŕňajú:

 • vyšší vek: s vekom sa zvyšuje riziko rozvoja hyperurikémie
 • strava: konzumácia potravín s vysokým obsahom purínov, ako sú červené mäso, morské plody a alkohol
 • genetická predispozícia
 • nedostatok fyzickej aktivity
 • nadváha a obezita
 • nedostatočný príjem tekutín

Príznaky:

Hyperurikémia môže prebiehať bez príznakov (asymptomaticky) alebo sa prejaví rozvojom komplikácií, napríklad dnavej artritídy, ktorá je charakteristická intenzívnou bolesťou a opuchom kĺbov. Ďalšou komplikáciou môže byť vznik obličkových kameňov. Diagnostika hyperurikémie sa vykonáva pomocou krvného testu na hladinu kyseliny močovej. Ak je hladina kyseliny močovej vyššia ako normálne hodnoty, je potrebné zahájiť terapiu. Dôležité je tiež vyhodnotiť ďalšie faktory, ako je rodinná anamnéza, spôsob stravovania a životný štýl, aby sa presne určilo riziko a príčina vzniku hyperurikémie.

Terapia:

Liečba hyperurikémie zahŕňa kombináciu zmien životného štýlu a farmakoterapie. Cieľom liečby je znížiť hladinu kyseliny močovej v krvi a zabrániť rozvoju komplikácií.

1. Zmeny životného štýlu:

 • zdravá strava: zníženie príjmu potravín s vysokým obsahom purínov, odporúčaná je strava bohatá na ovocie, zeleninu, celozrnné obilniny a nízkotučné mliečne výrobky
 • dostatočná hydratácia
 • fyzická aktivita a kontrola telesnej hmotnosti

2. Farmakoterapia:

 • Inhibítory xantín-oxidázy: tieto lieky znižujú produkciu kyseliny močovej tým, že blokujú enzým xantín-oxidázu, ktorý je zodpovedný za jej tvorbu, patrí sem napríklad allopurinol a febuxostat
 • Lieky zvyšujúce vylučovanie kyseliny močovej: príkladom je probenecid
 • Kolchicín:  používa sa na liečbu akútnej dnavej artritídy, zmierňuje zápal a bolesti kĺbov spojených s týmto ochorením
 • Nesteroidné protizápalové lieky (NSAID): sú používané na liečbu dnavej artritídy  a vedú k  zmierneniu zápalových prejavov
Neliečená hyperurikémia vedie k rozvoju vážnych komplikácií. Medzi najčastejšie komplikácie patria:
 1. Akútna dnavá artritída: Hyperurikémia je hlavným rizikovým faktorom pre vznik dny. Pri tejto komplikácii kyselina močová vytvára kryštály, ktoré sa ukladajú v kĺboch a spôsobujú zápal, bolesť, opuch a obmedzenie pohyblivosti kĺbu. Najčastejšie sú postihnuté palce na nohách, ale môže sa vyskytnúť aj na iných kĺboch. 
 2. Chronická dnavá artritída: Ak sa dnavé záchvaty opakujú a nie sú dostatočne liečené, môže sa vyvinúť chronická dnavá artritída. Táto forma artritídy vedie k chronickému zápalu kĺbov a postupnému poškodzovaniu nielen kĺbov, ale aj okolitých tkanív.
 3. Obličkové kamene: Hyperurikémia môže viesť k tvorbe obličkových kameňov prostredníctvom procesu nazývaného urátová nefrolitiáza. V tomto prípade sa kryštály kyseliny močovej ukladajú v obličkách a vytvárajú obličkové kamene.

Hyperurikémia je stav, ktorý si vyžaduje pozornosť a správnu terapiu. Je dôležité sledovať hladinu kyseliny močovej, dodržiavať zdravý životný štýl a užívať predpísanú farmakoterapiu. Dodržiavaním spôsobov prevencie môžete minimalizovať riziko vzniku hyperurikémie a tým predchádzať rozvoju  jej komplikácií.