Preležaniny (dekubity)

Preležanina je lokalizovaná oblasť, v ktorej dochádza vplyvom poruchy mikrocirkulácie k hypoxii (nízky prívod kyslíka do buniek) a následnému poškodeniu buniek.

Hlavným rizikovým faktorom vzniku je ležiaci pacient. Predpokladané miesta vzniku sú na miestach s tenkou kožou, kde dochádza k tlaku kosti o podložku. Vznikajú v závislosti od polohy pacienta. Pri polohe na chrbte sa dekubity najčastejšie vytvárajú na záhlaví, v oblasti lopatiek, lakťov, krížovej kosti a v oblasti päty. Pri polohe na boku na spánkovej kosti, ramene, kolene a členku. 

Príčiny vzniku 

 • Tlak - pokožka a tkanivá sú utláčané medzi kosťou a iným tvrdým povrchom (najčastejšie matrac)
 • Trenie - pri trení pokožky o posteľ, pri posúvaní a polohovaní pacienta

Vznik preležanín býva ovplyvnený pôsobením okolitých faktorov. Hlavný rizikový faktor je imobilita. Ak človek pociťuje diskomfort vyvolaný tlakom za normálnych okolností zmení polohu. Imobilný pacient nemá schopnosť odpoveď na kompresiu tkanív.  Ďalším dôležitým rizikovým faktorom je vlhkosť. Zvýšená vlhkosť môže byť pri inkontinencii pacienta, spôsobená potom alebo nesprávnou hygienou. Porušenie centrálnej nervovej sústavy urýchľuje vznik dekubitov. S rastúcim vekom rastie aj riziko vzniku preležanín. Znižuje sa regeneračná schopnosť organizmu. Zlý stav výživy vedie ku strate podkožného väziva a ku svalovej atrofii, čím sa urýchli vznik preležanín. Zvýšená teplota urýchľuje metabolizmus buniek. Zvýšený metabolizmus vedie ku zvýšenej spotrebe kyslíka a  hypoxii tkanív, ktoré sú vystavené tlaku.  Riziko vzniku dekubitov u pacienta vieme hodnotiť podľa Nortonovej klasifikácie. Hodnotí fyzický a psychický stav pacienta, činnosť, pohyblivosť a prítomnosť inkontinencie. Pacienti, ktorí získajú 14 a menej bodov sú najviac ohrození.

Tabuľka č.1 Nortonova klasifikácia

Fyzický stav

Psychický stav

Činnosť

Pohyblivosť

Inkontinencia

Dobrý 4b

Čulý 4b

Chodiaci 4b

Plný 4b

Bez 4b

Celkom dobrý  3b

Apatický 3b

Chodiaci s pomocou 3b

Mierne obmedzená 3b

Občasná 3b

Zlý 2b

Zmätený 2b

Sediaci 2b

Veľmi obmedzená 2b

Obvykle močová 2b

Veľmi zlý 1b

Strnutý 1b

Ležiaci 1b

Nepohyblivý pacient 1b

Moč, stolica 1b

Príznaky 

Vznik dekubitu má viacero štádií:

 1. štádium - koža je červená, mikrocirkulácia nie je porušená
 2. štádium - koža je červená, mierne opuchnutá, môže dôjsť k povrchovému poškodeniu 
 3. štádum - vzniká vred, ktorý prechádza celou dermis až na subkutánnu fasciu
 4. štádium - vred sa šíri do podkožia, poškodené sú aj svaly
 5. štádium - nekróza (odumretie) svalového tkaniva, hnilobný zápach, žltozelené až čierne zafarbenie

Liečba 

Prvým krokom v liečbe je odstránenie pôsobenia nadmerného tlaku a odstránenie poškodeného tkaniva.Zahajuje sa liečba lokálnej infekcie a úprava celkového stavu pacienta.

Prevencia

Na to aby sme zamedzili vzniku dekubitov je dôležité vykonávať správnu prevenciu. Nutné je vypracovať časový plán mobilizácie ležiaceho pacienta. Rizikové miesta treba pravidelne kontrolovať, udržiavať čisté a suché

Pomôcky k prevencii:

 • molitánové podložky

 • syntetická vlna

 • matrac plnený vzduchom alebo vodou

 • chrániče na päty, lakte

 • vzduchové/želatínové vankúše

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".